Сертификаттар

169 SVHC

169 SVHC

3000 HOURS UVA TEST

3000 саат UVA тест

ANTI CHLORINE TEST

Хлорго каршы тест

ANTI MILDEW TEST

Көгөрүп кетүүгө каршы тест

CE CERTIFICATE

CE сертификаты

Flammability Test & burning behaviour

От алуучулукту текшерүү жана күйүү жүрүм-туруму

LABOSPORT TEST

Labosport Test

Lead test

Коргошун Тест

Wear resisting test 50,000 times

Туруктуу Тестти 50,000 жолу кийиңиз